הצטרפות למוצרי מיטב דש

הצטרפות לפנסיה בדמי ניהול 1.00% מההפקדה ו0.22% מהצבירה

הצטרפות לגמל והשתלמות בדמי ניהול 0.8% מהצבירה

 

 

יש להזין מספר פלאפון
יש להזין טקסט בעברית בלבד
יש להזין טקסט בעברית בלבד